Телефонски именик за село Ново Ланиште

Позивни број за Јагодину је 035 

Позивни број за Србију је +381

Од јула 2011, за све фиксне бојеве се додаје префикс 8 испред 266.

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

Пошта
266000
Ветеринарска амбуланта
266522
Црква
062/9695189
СТР ''Митић''
266272

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

А Б В Д Ђ Ж И Ј Л М Н П Р С Т Ћ

Андрејић Бранислав
266202
Андрејић Драгослав
266201
Андрејић Светозар
266515
Андрејић Велибор
266230
Бајић Ж. Милан
266129
Богосављевић Мирољуб
266203
Васић Бранко
266165
Васић Драган
266135
Васић Љубица
266293
Васић Милосав
266257
Васић Милутин
266204
Васић Ж. Драган
266319
Вељковић Миливоје
266282
Димитријевић Живота
266206
Добросављевић Радољуб
266208
Добросављевић Светислав
266170
Ђокић Гордан
266111
Ђорђевић Мирољуб
266209
Ђорђевић Мирослав
266210
Живанчевић Драгиша
266214
Живанчевић Мирко
266205
Живанчевић Небојша
266207
Живковић Душан
266216
Живковић Милан
266217
Живковић Мирослав
266303
Ивић Мирослав
266069
Ивић Владимир
266218
Ивић Властимир
266219
Јанчић Драган
266233
Јанчић Топлица
266224
Јеремић Томислав
266177
Јеремић Владимир
266308
Јевтић Душица
266142
Јокић Милица
266222
Јовановић Драгољуб
266229
Јовановић Љубиша
266228
Јовановић Милашин
266227
Јовановић Мирољуб
266221
Јовановић Радомир
266232
Јовановић Саша
266513
Јовановић Славољуб
266290
Јовановић Србољуб
266231
Јовић Драгутин
266226
Јовић Гвозден
266225
Лукић Драган
266238
Лукић Гаврило
266234
Лукић Милорад
266236
Лукић Момчило
266237
Лукић Момир
266235
Максимовић Миодраг
266512
Маринковић Миладин
266275
Маринковић Радослав
266173
Маринковић Вукоман
266298
Марјановић Драган
266261
Марјановић Миодраг
266274
Миладиновић Драгомир
266312
Миладиновић Миладин
266179
Миладиновић Мирослав
266514
Миладиновић Небојша
266048
Миладиновић Станоје
266278
Миладиновић Живадин
266281
Миладиновић Живота
266279
Милановић Дејан
266521
Миленковић Момчило
266273
Милетић Миланка
266267
Милетић Мирослав
266266
Милетић Радован
266265
Милетић Селимир
266520
Милетић Живорад
266268
Милић Олга
266270
Милорадовић Живорад
266262
Милосављевић Драгослав
266160
Милосављевић Гвозден
266258
Милосављевић Југослав
266276
Милосављевић Милорад
266128
Милосављевић Миодраг
266252
Милосављевић Мирко
266108
Милосављевић Никосав
266256
Милосављевић Славиша
266260
Милосављевић Славољуб
266250
Милосављевић Станислав
266295
Милосављевић Велимир
266014
Милосављевић Живорад
266157
Милосављевић Томислав
266264
Милосављевић Томислав
266244
Милошевић Бојан
266244
Милошевић Драган
266241
Милошевић Горан
266150
Милошевић Гордан
266247
Милошевић Милан
266242
Милошевић Миливоје
266100
Милошевић Милосав
266139
Милошевић Милосија
266246
Милошевић Милован
266239
Милошевић Петроније
266153
Милошевић Радомир
266501
Милошевић Слободан
266240
Милошевић Живадин
266248
Миловановић Милорад
266297
Милутиновић Босиљка
266269
Митић Драган
266272
Митић Душан
266271
Младеновић Миодраг
266263
Младеновић Мирко
266296
Настић Радослав
266283
Николић Милован
266212
Павловић Мирко
266323
Павловић Наталија
266289
Петковић Живота
266288
Петровић Мирослав
266286
Петровић Веселин
266220
Петровић Зоран
266287
Радовановић Христивоје
266215
Радовановић Славиша
266291
Савић Ружица
266505
Станојевић Лазар
266300
Стефановић Милашин
266294
Стефановић Миодраг
266061
Стефановић Мирослав
266511
Стефановић Слободан
266099
Стефановић Станимир
266302
Стефановић Томислав
266301
Стефановић Жарко
266148
Стојадиновић Гордан
266223
Стојадиновић Слободан
266213
Стојадиновић Жарко
266320
Стојановић Славољуб
266200
Стојановић М. Зоран
266506
Стошић Милидар
266137
Стошић Живорад
266147
Суљагић Зорица
266318
Тасић Драгиша
266305
Тасић Драгослав
266136
Тасић Миливоје
266306
Тасић Милован
266311
Тасић Миомир
266245
Тасић Мирослав
266310
Тодоровић Живадинка
266304
Томић Драгослав
266321
Томић Мирослав
266313
Ћирковић Бранислав
266317
Ћирковић Данило
266315
Ћирковић Ружица
266314
Ћирковић Станислав
266316