Активности Месне заједнице Ново Ланиште

 

06.октобар 2007. Предлог финансијског плана МЗ Ново Ланиште за 2008. годину

1. Одржавање уличне расвете
70.000 дин
2. Уређење свих потока и изградња два моста преко њих
350.000 дин
3. Одржавање пољских и брдских путева, 40 радних сати
220.000 дин
4. Реконструкција кровне конструкције на просторијама месне канцеларије, МЗ, КУД-а и Ф. Клуба
1.200.000 дин
5. Завршетак свлачионице и довођење електричне енергије у њу
530.000 дин
6. Кречење фасаде и унутрашњих просторија на школи
190.000 дин
7. Уређење парка и завршетак изградње порте Свете Тројице код записа
250.000 дин
8. Сређивање порте цркве Св. Марине и спољашње осветљење
80.000 дин
9. Поправка Дома културе, изградња кровне конструкције и фасаде
3.500.000 дин
Укупно:.........................................................................................................................
6.390.000 дин

 

06.октобар 2007. Програм рада КУД ''Живадин Јанковић – Кум'' за 2008. годину

Kултурно-уметничко друштво ''Живадин Јанковић – Кум'' из Новог Ланишта у сарадњи са Центром за културу Општине Јагодина, школом и другим Културно-уметничким друштвима за 2008. годину планира наступе на следећим смотрама:

•  Н. Ланиште - ''Сусрети села'', фебруар - март 2008.
•  Багрдан, април 2008.
•  Милошево, мај 2008.
•  Старо Ланиште, јун 2008.
•  Главинци, јун 2008.
•  Н. Ланиште, јул 2008.
•  Брзан, август 2008.
•  Кочино Село, септембар 2008.

03.јун 2007. Записник са ванредне седнице скупштине КУД-а ,,Живадин Јанковић –Кум"

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор новог председника Друштва

2. Доношење одлуке о усвајању Статута Друштва

3. Избор органа Скупштине Друштва

4. Доношење одлуке о изради новог печата и отварање жиро рачуна Друштва

5. Разно

1. Седници је присустовало 48 чланова Друштва. Саша Лукић је истакао да ради успешнијег и активнијег рада Друштва треба изабрати новог председника Друштва и предложио да то буде Мирољуб Јовановић. Предлог је дат на гласање и јадногласно је усвојен. Скупштини је даље председавао Мирољуб Јовановић.

2. Образложење за другу тачку поднео је Мирољуб Јовановић. Рекао је да Статут Друштва треба усвојити како би он функционисао по закону. Скупштини је прочитан нацрт Статута а затим је стављен на гласање. Статут је једногласно усвојен.

3. У циљу несметаног рада Друштва треба изабрати нова управна тела, Извршни одбор и Надзорни одбор. На предлог Верољуба Милошевића прихваћено је да Изборни одбор броји 11(једанест) члана. Предложено је да поред председника КУД-а буде изабран секретар КУД-а. За секретара је предложен Саша Лукић и предлог је једногласно усвојен. За чланове Извршног одбора предложени су: Милошевић Верољуб, Јовановић Данијела, Петровић Сандра, Ковачевић Слободанка, Петковић Светлана, Стошић Живорад, Милосављевић Славиша, Ђорђевић Бојан, Милошевић Дијана. Овај предлог је једногласно усвојен. За надзорни одбор предложени су: Ђорђевић Саша, Вукић Слободан, Живковић Горан. И овај предлог је једногласно усвојен.

4. Обзирно да је дошло до гашењa друштва и гашењa жиро рачуна и није познато где се налази печат, Скупштина је донела одлуку да се изради нов печат округлог облика пречника 3cm, са натписом “Културно уметничко друштво Живадин Јанковић –Кум Ново Ланиште”. Нови жиро рачун који ће бити отворен код ,,Банке Интесса" АД Београд експозитура у Јагодини. Особа за заступање КУД-а која ће депоновати потпис биће Мирољуб Јовановић.

5. По тачком разно председник је обавестио чланове о даљем раду и плановима КУД-а.

 

26.октобар 2006. Предлог финансијског плана МЗ Ново Ланиште за 2007. годину

 

1. Одржавање уличне расвете
40.000 дин
2. Уређење свих потока и изградња два моста преко њих
200.000 дин
3. Одржавање пољских и брдских путева, 30 радних сати
130.000 дин
4. Реконструкција кровне конструкције на просторијама месне канцеларије
150.000 дин
5. Завршетак свлачионице и сређивање фудбалског терена
150.000 дин
6. Кречење фасаде и унутрашњих просторија на школи
130.000 дин
7. Сређивање црквених просторија
50.000 дин
8. Уређење парка и изградња порте Свете Тројице код записа
70.000 дин
9. Сређивање порте цркве Св. Марине
50.000 дин
 
Укупно: ...........................................................................
 
970.000 дин

 

26.октобар 2006. Програм рада културно-уметничког друштва ''Живадин Јанковић – Кум'' за 2007. годину

Kултурно-уметничко друштво ''Живадин Јанковић – Кум'' из Новог Ланишта у сарадњи са културно просветном заједницом општине Јагодина, школом и другим културно-уметничким друштвима за 2007. годину планира наступе на следећим смотрама:

•  Н. Ланиште, јануар 2007.
•  Багрдан, април 2007.
•  Милошево, мај 2007.
•  Старо Ланиште, јун 2007.
•  Главинци, јун 2007.
•  Н. Ланиште, јул 2007.
•  Брзан, август 2007
•  Кочино Село, септембар 2007.

 

13.јун 2006. Записник са 1. седнице савета Месне заједнице

 

На 1. седници савета Месне заједнице Ново Ланиште присутно је било 14 чланова, а оправдано одсутно 7.

За председника МЗ је предложен носилац листе Мирољуб Јовановић и изгласан је једногласном одлуком.

За подпредседника је предложен Саша Ђорђевић а за секретара Саша Лукић и изгласани су једногласном одлуком.

За депоновање потписа у СО Јагодина предложени су и изабрани председник Мирољуб Јовановић и Саша Лукић.

У одбор за комуналне делатности села изабрани су:

 1. Дејан Младеновић – председник
 2. Славиша Милосављевић – подпредседник
 3. Предраг Настић
 4. Верољуб Милошевић
 5. Жељко Ћирковић

У одбор за спорт изабрани су:

 1. Слађан Јовановић – председник
 2. Милован Милошевић – подпредседник
 3. Срећко Милосављевић
 4. Александар Јанчић
 5. Борко Стефановић
Дневни ред 1. седнице
 1. Равнање путева
 2. Поправка уличне расвете
 3. Продужетак аутобуске станице
 4. Чишћење сва три потока
 5. Разно

1. Равнање путева

Пошто смо од општине добили булдожер на коришћење два радна дана ради поправке брдских путева донешена је одлука и да се уплати коришћење гредера један радни дан ради оправке путева у пољима односно у потесима званим Крчевина и Жујнац.

2. Поправка уличне расвете

Донешена је одлука да се приступи обнови уличне расвете, купи материјал и све што је потребно како би се то обавило у што краћем року, уједно ће бити набављено 10 рефлектора како би се осветлили најзначајнији објекти (цркве, школа...).

3. Продужетак аутобуске станице

Прихваћен је предлог за продужење аутобуске линије у селу све докле превозник буде у могућности, у договору са превозником ''Зораном Рајзеном'' продужетак ће бити обављен у најкраћем могућем року.

4. Чишћење сва три потока

У наредном периоду треба приступити чишћењу и одржавању свих потока у селу као и ископавање канала за одвод подземних и атмосферских вода.

5. Разно

Предлог Живорада Стошића да се купи лим за покривање оштећеног крова цркве Успења Пресвете Богородице у центру села, као и да Месна заједница помогне приликом организације прославе празника Огњене Марије (30. јула) и адекватан дочек епископа Шумадијског г. Јована који долази у канонску посету тога дана. Предлог је усвојен већином гласова 12 за и 1 против.

На предлог Мирољуба Јовановића са рачуна Месне заједнице је одобрено да се одвоје средстава за репрезентацију приликом извођења радова у селу.

Предложено је да се уради и предрачун за обнову дома културе и проследи општини како би она учествовала у његовој обнови. И то је усвојено.

**************************

Меснa заједницa Ново Ланиште

   Сазив месне заједнице састоји се укупно од 21. члана, нови председник месне заједнице је Мирољуб Мишко Јовановић, док ће се избор подпредседника, секретара и осталих функција извршити на првој седници заказаној за уторак 13. јун.

Списак чланова месне заједнице:

1.

Мирољуб Јовановић

1965

2.

Слободан Вукић

1971

3.

Дејан Младеновић

1973

4.

Саша Ђорђевић

1975

5.

Саша Лукић

1976

6.

Живорад Стошић

1952

7.

Предраг Настић

1975

8.

Слађан Јовановић

1977

9.

Срећко Милосављевић

1980

10.

Борко Стефановић

1975

11.

Верољуб Милошевић

1971

12.

Милован Милошевић

1957

13.

Мирослав Ђорђевић

1951

14.

Иван Милошевић

1980

15.

Милан Томић

1985

16.

Горан Живковић

1967

17.

Александар Јанчић

1981

18.

Славиша Милосављевић

1953

19.

Саша Тасић

1966

20.

Жељко Ћирковић

1983

21.

Владица Милошевић

1985

Нови сазив месне заједнице започиње амбициозне пројекте у циљу уређења села и побољшања услова живота у њему.

Планови за 2006. годину:

У току 2006-те године планирано је да се уради следеће:

•  Равнање брдских путева.

•  Поправка уличне расвете у селу и осветљење цркве

•  Чишћење сва три потока

•  Изградња два моста на потоцима

•  Продужетак аутобуске станице до станичног пута

•  Ископавање канала поред путева

•  Уређење гробља

 

Уз помоћ општине планирано је да се уради следеће:

•  Равнање пољских путева

•  Асфалт у дужини 300 метара

•  Насип ломљеног асфалта у дужини 1500-2000 метара

•  Насип гробљанског пута каменом

•  Изградња спортског терена за мале спортове у школском дворишту

**************************

 

Питајте локалну власт

Путем нашег сајта можете поставити питања људима из Месне Заједнице, пријавити проблеме, изнети сугестије и мишљења око свих дешавања везаних за функционисање наше средине.

Све ваше предлоге за побољшање услова живота у селу и све што мислите да би могло да се уради за ово село и да оно још боље изгледа можете послати на следећу адресу:

MZNovoLaniste@yahoo.com

У року од 48 ч добићете повратну информацију.