Изглед школе 2005. године

Изглед школе 2005. године

Изглед школе са изграђеним спортским тереном 2006. године

Изглед школе са изграђеним спортским тереном 2006. године

Изглед школе са изграђеним спортским тереном 2006. године (ноћу)

Изглед школе са изграђеним спортским тереном 2006. године (поглед ноћу)