Географски Положај

Положај села у односу на Београд
Положај села у односу на Јагодину
   

Novo Laniste google map

Ако желите да видите село из сателита, кликните на сличицу изнад.

* * *

    Ново Ланиште се налази на ушћу реке Белице у Велику Мораву у средњем Поморављу под којим, у ужем смислу, треба подразумевати Параћинско - Јагодинску котлину, односно узан равничарски појас са обе стране тока Велике Мораве од Сталаћке клисуре на југу па до Багрданског теснаца на северу, на коме се развијају Параћин, Ћуприја и Јагодина као важнији регионални центри и седишта истоимених општина.

   Горњо-Великоморавска котлина у којој је смештено Ново Ланиште и Јагодина пружа се меридијански између Сталаћке и Багрданске клисуре. Дугачка је 45 км, широка око 28 км, дубока око 650 м а површине је око 600 км квадратних. Ново Ланиште се налази на самом њеном крају на северу према Багрданском теснацу.

   Јагодинско поље је део шире области са честим и снажним трусним ударима те се као део Поморавља, поред Подриња и Врањске котлине, убраја у најугроженије области. Према досадашњим појавама трусни удари стижу у Јагодинско поље из источне и западне зоне које корито Велике Мораве грубо одваја. Судећи по једном од најснажнијих земљотреса велике јачине 1910. епицентар источне зоне лежи у Ресави.

   Побрђе око града Јагодине чине огранци околних масива као и терасе настале повлачењем Панонског језера, а усечене коритима приточних река. Рељефу овог краја, сем овог дела који се издваја као средишњи и равничарски у средњем току Велике Мораве и доњих токова њених притока могу се издвојити још две предеоне целине. То су источни планински предео који припада Родопским планинама. Ову целину, западно од Велике Мораве, чине планине Јухор (773 м), Црни Врх (707 м) и огранци Гледићких планина. Између њих је Левачки басен.

* * *

   Само село се налази већим делом испод брда које се пружа као огранак Липара тј. Црног Врха, а мањим делом у беличкој долини.

   Ново Ланиште лежи на 44° 1' 50'' северне географске ширине и на 21° 14' 18'' источне географске дужине, на просечној надморској висини од 107 метара, највише до 160 м. Налази се на 7 км удаљености од центра општине тј. од града Јагодине, и увек је било везано за њу. Раздваја га само пространа равница Рит. Са градом је повезан регионалним путем као и железничком пругом.

  Пут за Ново Ланиште из Јагодине одваја се од главне улице десно код ''Елмоса'' и поред ''Навипових''- Јагодинских винограда води преко Буковча и Рибника те од Ланишта даље за Багрдан. Са десне стране овог пута је пространа равница - Рит која се испред Ланишта завршава баром ''Змич''.

  Кроз село пролази електрифицирана железничка пруга дуплог колосека којом се средња и централна Европа повезују са јужном Европом и Азијом, а тик поред њега се пружа и међународни ауто-пут Е-75.

 Лево од пруге и пута је брдо Градац (169 м), познато археолошко налазиште.

   Село је тимочког типа и спада у села средње збијености. Подељено је на два краја. Обе мале Доња и Горња су испод брда с леве стране реке Белице. У оквиру села постоје делови са својим називима као што су: Црна бара, Поток, Симина Ђула, а атар села се завршава Лукином косом где се и налази црква Св.великомученице Марине. Надаље уз Ауто-пут и пругу је Багрдански атар.

   Мањи број кућа су на обронцима брда: Градца, Великог брда и Ђуле, а остало је испод њих. Виши делови атара Новог Ланишта су обрасли бујном, богатом, листопадном шумом, а у новије време пошумљавају се зимзеленом, четинарском. Између су побрђа погодна за воћњаке и винограде. Највише је њива и вртова, затим ливада и шума.

   Њиве и ливаде су на местима: Орнице, Рит, Крчевина, Крушка, Трлине, Буков кључ. Шуме су на местима: Гигош, Велико Брдо, Симина Ђула, Лукина коса, Жујнац, Лужникар и Липар.

   Атар села се граничи са истока Старим Лаништем, с југа Буковчем и Рибником, са запада Липаром а на северу Великом Моравом (преко ње су Рајкинац и Дубока), на северу са Багрданским атаром.  

   Кроз Ново Ланиште теку потоци Свињаревац, Каменити Поток и Реновишки Поток; Реновишки Поток извире у Липару, па се губи у равници. Са Великог брда (228 м) извире Каменити поток који има уређено корито тако да утиче директно у Белицу, међутим већим делом године корито је празно али се за време обилнијих киша већа количина воде сјури са брда па се дешава и да поплави ниже делове села.

   Сеоско гробље је на заравни више села. Формирано је негде око Првог Српског устанка почетком XIX века (о томе говоре записи сачувани на споменицима на најстаријем делу гробља). То је друга локација за гробље у селу. Прво гробље је било у самом селу и на њему су сахрањивани мештани до XIX века. Развојем села, низак терен и окруживање кућама, нагнали су мештане да направе ново гробље на брду.

* * *

  Ново Ланиште је од Јагодине удаљено око 7 км, а удаљеност Јагодине од неких већих градова дата је у следећој табели.

 
Јагодина
Београд
135
Врање
200
Крагујевац
50
Ниш
90
Нови Сад
210
Подгорица
420
Приштина
215
Суботица
315
***
***
Загреб
530
Љубљана
660
Сарајево
325
Скопље
305

 

Почетна страна