Становништво

  Иако је познато да се на територији данашњег села, живело доста давно, о броју и саставу становника се врло мало зна. Познато је иначе да је село често пута било расељавано и поново насељавано, и може се рећи да се тек од 19. века формира данашњи састав становништва.

  Становници Ланишта су српске националности (занемарљив је број других). Православне су вере и имају крсне славе. Највише се славе Св. Никола, Ђурђевдан, Аранђеловдан, затим Св. Лука, Св. Стеван, Марковдан, Св. Јован, Митровдан и др.

  Лаништанци говоре српским језиком. Речник је мешавина утицаја Косовско-Ресавског и јужноморавског говора, што је карактеристика за већину становника Поморавља и Ресаве. То су млади екавски говори штокавског дијалекта.

  Надаље ће бити приказани доступни историјски подаци о кретању броја становника и развоју села.

Резултати пописа становништва за Ланиште у 19. веку.

Година
Број кућа
Број пореских глава
1818.
81
90
1820.
86
/
1821.
83
/
1822.
81
/
1823.
86
/
1824.
85
/
1825.
87
 /
1826.
91
/
1827.
90
/
1828.
92
/
1829.
91
/
1831.
98
/
1839.
97
/
1859.
135
179
1866.
136
182
1892.
180
225

 Да би израчунали колики је број становника, потребно је број пореских глава помножити са коефицијентом 4,75 (који важи за Јагодину и околину).

  Треба рећи да је по броју становника у 19. веку Ланиште било међу првих пет села у Јагодинској нахији, и касније у Беличком срезу, a 1930. године је било на другом месту одмах иза Милошева, а испред Рибара.

 

Демографска структура становништва у Ланишту према попису из 1930. године

Струја
Родова
Кућа
Староседеоци
/
/
Непознато
6
20
Динарска
1
3
Косовско-Метохијска
11
94
Вардарско-Моравска
8
94
Шопска
2
8
Тимочко-Браничевска
4
49
Инверзна
1
25
Унутрашње сељакање
2
5
Цигани
/
/
УКУПНО
35
298

 

Резултати пописа становништва за Ново Ланиште у 20. веку.

Година
Бр. Становника
1930.
1704
1948.
991
1953.
1048
1961.
1055
1971.
940
1981.
826
1991.
752
2002.
694

   Од 1948. године води се посебни попис становништва за Ново и Старо Ланиште, јер су се Месне заједнице поделиле. Од тада практично, у административном смислу, и постоје два села која су данас потпуно подељена и независна једно од другог.    

   У двадесетом веку број становника села из године у годину опада, тако да је данас остало једва нешто преко 680 сталних становника. То је пре свега последица одласка великог броја људи у градове где су и налазили запослење. Такође и мала стопа наталитета представља један од проблема са којим се село сусрело у овом веку.

 

Резултати пописа становништва 2002. године

У насељу Ново Ланиште живи 577 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44.3 година (43.0 код мушкараца и 45.5 код жена). У насељу има 250 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2.78.

Етнички састав према попису из 2002.

Срби
689
99,27%
Македонци
2
0,28%
непознато
3
0,43%

Становништво према полу и старости

године
м
ж
?
4
7
80+
6
9
75-79
13
25
70-74
24
35
65-69
28
35
60-64
20
24
55-59
17
18
50-54
25
13
45-49
31
27
40-44
24
21
35-39
19
29
30-34
21
13
25-29
18
16
20-24
23
12
15-19
24
19
10-14
15
13
5-9
16
24
0-4
9
17
просек
43.0
45.5

Домаћинства:

Број домаћинстава по пописима од 1948-2002
Година пописа
1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2002.
Број домаћинстава
198
215
240
245
235
226
250

 

Домаћинства по броју чланова по попису од 2002.
Број чланова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 и више
Просечан број чланова
Број домаћинстава
51
86
32
49
16
13
3
-
-
-
2.78

Становништво старо 15 и више година према брачном стању и полу

Пол
Укупно
Неожењен/
Неудата
Ожењен/
Удата
Удовац/
Удовица
Разведен/
Разведена
Непознато
Мушки
297
87
184
14
12
-
Женски
303
36
186
70
11
-

Становништво према делатности коју обавља

Пол
Укупно
Пољопривреда, лов и шумарство
Рибарство
Вађење руде и камена
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдевање...
Грађевинарство
Трговина
Хотели и ресторани
Саобраћај, складиштење и везе
Мушки
147
17
-
-
71
1
8
12
1
11
Женски
59
10
-
-
24
-
1
8
4
1
Оба
206
27
-
-
95
1
9
20
5
12

 

Пол
Финансијско посредовање
Некретнине
Државна управа и одбрана
Образовање
Здравствени и социјални рад
Остале услужне активности
Приватна домаћинства
Екстериторијалне организације и тела
Непознато
Мушки
-
1
4
2
9
4
-
-
6
Женски
-
2
-
4
3
-
-
-
2
Оба
-
3
4
6
12
4
-
-
8

 

Почетна страна